नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
लेखनाथ, कास्की


पासपोर्ट

यस कार्यालयबाट पासपोर्ट प्राप्त गर्नेगरी यसै कार्यालयमा राहदानी फाराम पेश गर्नेहरुमध्ये मिति २०७५ बैशाख ६ गतेसम्म फाराम बुझाउनेहरुको राहदानी तयार भएकोले समयमै लिन आउनु हुन जानकारी गराइन्छ । 
उक्त समयभन्दा पछि फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी तयार भएपछि यसै गरी जानकारी गराइनेछ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथ, कास्की

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय