Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथ, कास्की

पाेखरा महानगरपालिका वडा नं. ३०, लेखनाथ, खुदी, कास्की ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथ, कास्की

पाेखरा महानगरपालिका वडा नं. ३०, लेखनाथ, खुदी, कास्की ।